Khởi hành từ Con Dao Island Co Ong (VCS) — hôm nay


Hàng đến

Giờ địa phương:

Con Dao Island Co Ong bảng khởi hành trực tuyến. Tại đây bạn có thể xem tất cả các chuyến bay, sự chậm trễ và hủy bỏ. Ngoài ra, có thông tin chi tiết về mỗi chuyến bay - thời điểm khởi hành của máy bay, số hiệu chuyến bay, hãng hàng không phục vụ, số bảng của máy bay.

Thời gian Chuyến bay Tuyến đường Hãng bay Máy bay Trạng thái
Thứ Bảy, 25 tháng 3
06:00 VN1898 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
06:55 VN8064 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
07:15 QH1932 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
07:55 QH1038 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
08:20 VN8058 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
08:40 QH1044 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
08:55 VN1864 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:45 VN8054 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:50 VN1892 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
10:25 QH1036 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
11:15 QH1046 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
11:20 VN8066 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
11:50 QH1034 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
12:00 VN8094 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
12:55 VN8071 Cantho (Can Tho International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
13:25 VN1858 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
13:45 QH1042 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
14:25 VN7884 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
15:40 QH1942 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
15:55 VN8056 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
16:30 VN1884 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
16:35 QH1032 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
16:55 VN8068 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
Chủ Nhật, 26 tháng 3
06:40 VN8064 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
06:50 VN1890 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
07:05 VN7050 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
07:15 QH1048 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
07:55 QH1038 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
08:20 VN8058 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
08:40 QH1044 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
09:25 VN1892 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:35 VN7074 Cantho (Can Tho International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:40 VN8054 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch

Lịch bay

Thời gian khởi hành chuyến bay từ Con Dao Island Co Ong (Côn Đảo) là địa phương. Thông tin về thời gian khởi hành có thể được hiển thị với một chút chậm trễ.

Chú ý! Ghi rõ thông tin về tình trạng chuyến bay (hủy và chậm trễ) bằng số điện thoại hoặc trên trang web của Con Dao Island Co Ong.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích khác nhau. Đọc chính sách bảo mật. Nếu bạn sử dụng trang web bạn đồng ý với họ.