Đến tại Con Dao Island Co Ong (VCS) - hôm nay


Khởi hành

Giờ địa phương:

Thời gian Chuyến bay Tuyến đường Hãng bay Máy bay Trạng thái
Thứ Bảy, 25 tháng 3
06:35 VN8065 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
06:45 QH1931 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
07:25 QH1041 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
08:00 VN8059 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
08:10 QH1033 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
08:35 VN1865 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:25 VN8055 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:30 VN1893 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:50 QH1035 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
10:45 QH1045 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
11:00 VN8067 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
11:20 QH1043 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
11:40 VN8095 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
12:35 VN8057 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
13:05 VN1859 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
13:15 QH1037 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
14:05 VN7885 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
15:10 QH1941 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
15:35 VN8070 Cantho (Can Tho International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
16:05 QH1031 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
16:05 VN1885 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
16:35 VN8069 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
Chủ Nhật, 26 tháng 3
06:20 VN8065 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
06:25 VN1891 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
06:40 VN7051 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
06:45 QH1047 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
07:25 QH1041 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
08:00 VN8059 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
08:10 QH1033 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
09:05 VN1893 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:20 VN8055 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch
09:50 QH1035 Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Bamboo Airways E90 Đã lên lịch
10:00 VN1857 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines AT7 Đã lên lịch

Lịch bay

Thời gian đến chuyến bay tại Con Dao Island Co Ong (Côn Đảo) là địa phương. Thông tin thời gian đến có thể được hiển thị với một chút chậm trễ.

Chú ý! Ghi rõ thông tin về tình trạng chuyến bay (hủy và chậm trễ) bằng số điện thoại hoặc trên trang web của Con Dao Island Co Ong.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích khác nhau. Đọc chính sách bảo mật. Nếu bạn sử dụng trang web bạn đồng ý với họ.