lịch trình Sân bay quốc tế Cam Ranh (CXR)

Lịch bay từ Sân bay quốc tế Cam Ranh

Chuyến bay Ngày bay Khởi hành Đến Thời gian chuyến bay Hãng hàng không Giá
FD647 tp. Nha Trang — Bangkok Thứ Tư, thứ sáu 10:25 12:30 2h 5m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
FD647 tp. Nha Trang — Bangkok thứ hai, Thứ Tư, thứ sáu, chủ nhật 10:25 12:30 2h 5m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
FD647 tp. Nha Trang — Bangkok thứ hai, Thứ Tư, thứ năm, thứ sáu, chủ nhật 10:30 12:30 2h 0m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
FD647 tp. Nha Trang — Bangkok Thứ Tư, chủ nhật 10:30 12:30 2h 0m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
FD649 tp. Nha Trang — Bangkok thứ năm, thứ bảy 13:50 15:50 2h 0m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
FD649 tp. Nha Trang — Bangkok Thứ ba, thứ năm, thứ bảy 13:50 15:50 2h 0m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
FD647 tp. Nha Trang — Bangkok Thứ ba, thứ bảy 14:05 16:00 1h 55m AirAsia từ 1.523.036 ₫ tìm kiếm
BX752 tp. Nha Trang — Busan thứ hai, Thứ ba, Thứ Tư, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật 00:05 07:00 4h 55m Air Busan từ 3.376.063 ₫ tìm kiếm
BX752 tp. Nha Trang — Busan hằng ngày 00:10 07:00 4h 50m Air Busan từ 3.376.063 ₫ tìm kiếm
VJ990 tp. Nha Trang — Busan thứ hai, Thứ ba, Thứ Tư, thứ bảy, chủ nhật 00:50 07:30 4h 40m VietJet Air từ 3.376.063 ₫ tìm kiếm
VJ990 tp. Nha Trang — Busan hằng ngày 01:35 08:05 4h 30m VietJet Air từ 3.376.063 ₫ tìm kiếm
LJ94 tp. Nha Trang — Busan hằng ngày 23:45 06:10 4h 25m Jin Air từ 3.376.063 ₫ tìm kiếm
LJ116 tp. Nha Trang — Busan hằng ngày 23:55 06:50 4h 55m Jin Air từ 3.376.063 ₫ tìm kiếm
VN520 tp. Nha Trang — Bắc Kinh hằng ngày 19:00 01:00 5h 0m Vietnam Airlines từ 2.893.769 ₫ tìm kiếm
VN520 tp. Nha Trang — Bắc Kinh Thứ ba 19:05 00:48 4h 43m Vietnam Airlines từ 2.893.769 ₫ tìm kiếm
VN520 tp. Nha Trang — Bắc Kinh Thứ ba, thứ năm, thứ bảy 19:10 01:05 4h 55m Vietnam Airlines từ 2.893.769 ₫ tìm kiếm
DR5046 tp. Nha Trang — Côn Minh Thứ ba, thứ năm 20:30 23:50 2h 20m Ruili Airlines từ 7.716.716 ₫ tìm kiếm
DR5046 tp. Nha Trang — Côn Minh Thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 20:40 00:40 3h 0m Ruili Airlines từ 7.716.716 ₫ tìm kiếm
VJ734 tp. Nha Trang — Hai Phòng hằng ngày 10:30 12:15 1h 45m VietJet Air từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
VJ732 tp. Nha Trang — Hai Phòng thứ hai, Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật 13:15 15:00 1h 45m VietJet Air từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
VJ730 tp. Nha Trang — Hai Phòng hằng ngày 13:55 15:35 1h 40m VietJet Air từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
QH2016 tp. Nha Trang — Hai Phòng thứ hai, Thứ Tư, thứ bảy 16:50 18:40 1h 50m Bamboo Airways từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
VJ732 tp. Nha Trang — Hai Phòng Thứ ba, thứ năm, thứ bảy 17:50 19:35 1h 45m VietJet Air từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
VJ732 tp. Nha Trang — Hai Phòng thứ hai, Thứ Tư, thứ sáu, chủ nhật 18:20 20:05 1h 45m VietJet Air từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
VJ732 tp. Nha Trang — Hai Phòng Thứ ba 20:00 21:45 1h 45m VietJet Air từ 1.599.188 ₫ tìm kiếm
VN7462 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ Tư 02:55 04:55 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN9463 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ sáu 05:05 07:20 2h 15m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN7520 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ ba, thứ năm, thứ bảy 06:35 08:35 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN7475 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ ba 07:00 08:40 1h 40m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ784 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ hai, thứ sáu 08:00 09:50 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN9871 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ Tư 08:06 09:50 1h 44m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ770 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 08:20 10:10 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ774 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ hai, thứ sáu 09:00 10:50 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ784 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ ba 11:35 13:25 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ784 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ bảy 11:35 14:00 2h 25m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ784 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ bảy 11:50 13:25 1h 35m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ784 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ ba 11:50 13:40 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ774 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ ba, thứ bảy 12:00 13:50 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN1552 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 12:35 14:30 1h 55m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN1552 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 12:35 14:35 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ776 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 12:35 14:25 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN1552 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ Tư 13:30 15:30 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VJ776 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 14:20 16:10 1h 50m VietJet Air từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN7562 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ hai, Thứ ba, Thứ Tư, thứ sáu 14:25 16:25 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VU224 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ hai, thứ sáu, chủ nhật 14:30 16:25 1h 55m Vietravel Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN1556 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ hai, Thứ Tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 14:40 16:40 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm
QH1416 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 14:45 16:40 1h 55m Bamboo Airways từ 736.134 ₫ tìm kiếm
QH1416 tp. Nha Trang — Hà Nội Thứ Tư, thứ năm 14:45 16:45 2h 0m Bamboo Airways từ 736.134 ₫ tìm kiếm
QH1416 tp. Nha Trang — Hà Nội thứ hai, Thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 14:50 16:45 1h 55m Bamboo Airways từ 736.134 ₫ tìm kiếm
VN1558 tp. Nha Trang — Hà Nội hằng ngày 15:40 17:40 2h 0m Vietnam Airlines từ 736.134 ₫ tìm kiếm

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích khác nhau. Đọc chính sách bảo mật. Nếu bạn sử dụng trang web bạn đồng ý với họ.