Chuyến bay trực tiếp G44 Bellingham — Las Vegas

Thông tin về chuyến bay G44

Chuyến bay G44 Bellingham International (Bellingham) – Las Vegas McCarran International (Las Vegas) được thực hiện bởi Allegiant Air 2 thời gian một tuần: thứ sáu, thứ bảy.

Thời gian bay từ 2h 33m.

Khởi hành Đến Ngày bay Hãng hàng không Thời gian chuyến bay Sân bay
12:33 15:06 thứ bảy Allegiant Air 2h 33m Bellingham International — Las Vegas McCarran International tìm kiếm
12:33 15:06 thứ bảy Allegiant Air 2h 33m Bellingham International — Bellingham International tìm kiếm
16:55 19:28 thứ bảy Allegiant Air 2h 33m Bellingham International — Las Vegas McCarran International tìm kiếm
17:56 20:29 thứ bảy Allegiant Air 2h 33m Bellingham International — Las Vegas McCarran International tìm kiếm
19:27 22:00 thứ sáu Allegiant Air 2h 33m Bellingham International — Las Vegas McCarran International tìm kiếm

Lên lịch theo ngày

Ngày Sân bay Khởi hành Đến Thời gian chuyến bay Máy bay Hãng hàng không  
05 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 13:27 14:53 3h 26m A319 (Airbus A319-112) Allegiant Air tìm kiếm
09 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m A319 (Airbus A319-112) Allegiant Air tìm kiếm
12 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
16 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
19 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
23 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
26 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
30 Jun 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
03 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:41 13:55 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
07 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
10 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
14 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
17 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
21 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
24 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
28 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
31 Jul 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:39 13:53 3h 14m 319 Allegiant Air tìm kiếm
04 Aug 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 13:01 14:16 3h 15m 319 Allegiant Air tìm kiếm
07 Aug 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 13:01 14:16 3h 15m A319 Allegiant Air tìm kiếm
11 Aug 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 13:01 14:16 3h 15m 319 Allegiant Air tìm kiếm
14 Aug 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 13:01 14:16 3h 15m 319 Allegiant Air tìm kiếm
19 Aug 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 16:49 19:24 2h 35m 320 Allegiant Air tìm kiếm
26 Aug 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 16:49 19:24 2h 35m 320 Allegiant Air tìm kiếm
02 Sep 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 16:49 19:24 2h 35m 319 Allegiant Air tìm kiếm
09 Sep 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 16:55 19:28 2h 33m 319 Allegiant Air tìm kiếm
16 Sep 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 16:55 19:28 2h 33m 320 Allegiant Air tìm kiếm
23 Sep 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 16:55 19:28 2h 33m 320 Allegiant Air tìm kiếm
30 Sep 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 12:33 15:06 2h 33m 320 Allegiant Air tìm kiếm
06 Oct 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 19:27 22:00 2h 33m 319 Allegiant Air tìm kiếm
07 Oct 2023 Bellingham International — Las Vegas McCarran International 17:56 20:29 2h 33m 320 Allegiant Air tìm kiếm

Các chuyến bay khứ hồi: G4274G4281G43

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích khác nhau. Đọc chính sách bảo mật. Nếu bạn sử dụng trang web bạn đồng ý với họ.