Đến tại Thanh Hoa Tho Xuan (THD) - hôm nay


Khởi hành

Giờ địa phương:

Thời gian Chuyến bay Tuyến đường Hãng bay Máy bay Trạng thái
Thứ Năm, 22 tháng 2
13:40 VN1276 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Avion Express A320 (Airbus A320-232) Ước đoán 13:32
15:30 VJ246 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 321 Đã lên lịch
16:15 QH1172 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways 321 Đã lên lịch
20:05 VN1278 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 321 Đã lên lịch
20:50 VJ254 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 320 Đã lên lịch
21:20 VJ252 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 321 Đã lên lịch
21:25 VN6446 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 320 Đã lên lịch
23:30 VJ256 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 320 Đã lên lịch
Thứ Sáu, 23 tháng 2
07:50 VJ240 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 320 Đã lên lịch
08:55 VN1272 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 321 Đã lên lịch
10:05 VJ242 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 321 Đã lên lịch
12:00 VJ244 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 321 Đã lên lịch
13:40 VN1276 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 320 Đã lên lịch
15:30 VJ246 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 321 Đã lên lịch
15:35 VN7270 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 321 Đã lên lịch
16:15 QH1172 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Bamboo Airways 321 Đã lên lịch
20:05 VN1278 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 321 Đã lên lịch
20:50 VJ254 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 320 Đã lên lịch
21:20 VJ252 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 321 Đã lên lịch
21:25 VN6446 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 320 Đã lên lịch
23:30 VJ256 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) VietJet Air 320 Đã lên lịch
Thứ Bảy, 24 tháng 2
00:05 VN7036 Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International) Vietnam Airlines 321 Đã lên lịch

Lịch bay

Thời gian đến chuyến bay tại Thanh Hoa Tho Xuan (Thanh Hoá) là địa phương. Thông tin thời gian đến có thể được hiển thị với một chút chậm trễ.

Chú ý! Ghi rõ thông tin về tình trạng chuyến bay (hủy và chậm trễ) bằng số điện thoại hoặc trên trang web của Thanh Hoa Tho Xuan.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích khác nhau. Đọc chính sách bảo mật. Nếu bạn sử dụng trang web bạn đồng ý với họ.