เที่ยวบินตรง G4983: แทมปา — ฟอร์ตเวย์น

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินG4983

เที่ยวบินG4983เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (แทมปา) – สนามบินฟอร์ตเวย์น (ฟอร์ตเวย์น) ดำเนินการโดย Allegiant Air 4 ครั้งต่อสัปดาห์: จ., พฤ., ศ., อา.

เวลาเที่ยวบินคือจาก 1ชั่วโมง 30นาที

การออกเดินทาง ขาเข้า วันบิน สายการบิน เวลาเที่ยวบิน สนามบิน
08:30 10:53 ศ. Allegiant Air 2ชั่วโมง 23นาที เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น ค้นหา
09:00 11:23 จ. Allegiant Air 2ชั่วโมง 23นาที เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น ค้นหา
20:30 22:00 พฤ., อา. Allegiant Air 1ชั่วโมง 30นาที สนามบินชัตตานูกา — เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหา

กำหนดการตามวัน

วันที่ สนามบิน การออกเดินทาง ขาเข้า เวลาเที่ยวบิน เครื่องบิน สายการบิน  
03 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:37 13:05 2ชั่วโมง 28นาที A320 (Airbus A320-214) Allegiant Air ค้นหา
04 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:33 15:05 3ชั่วโมง 32นาที A320 (Airbus A320-214) Allegiant Air ค้นหา
07 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:05 22:32 2ชั่วโมง 27นาที A320 (Airbus A320-214) Allegiant Air ค้นหา
08 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที A320 (Airbus A320-214) Allegiant Air ค้นหา
10 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:37 13:04 2ชั่วโมง 27นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
11 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
14 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:05 22:32 2ชั่วโมง 27นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
15 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 319 Allegiant Air ค้นหา
17 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:37 13:04 2ชั่วโมง 27นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
18 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 319 Allegiant Air ค้นหา
21 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:05 22:32 2ชั่วโมง 27นาที A320 Allegiant Air ค้นหา
22 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
24 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:37 13:04 2ชั่วโมง 27นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
25 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
28 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:05 22:32 2ชั่วโมง 27นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
29 Jun 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
01 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:37 13:04 2ชั่วโมง 27นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
02 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 11:35 15:06 3ชั่วโมง 31นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
05 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 18:57 22:27 2ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
08 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:01 22:13 3ชั่วโมง 12นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
12 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 18:57 22:27 2ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
15 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:01 22:13 3ชั่วโมง 12นาที 319 Allegiant Air ค้นหา
19 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 18:57 22:27 2ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
22 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:01 22:13 3ชั่วโมง 12นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
26 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 18:57 22:27 2ชั่วโมง 30นาที A320 Allegiant Air ค้นหา
29 Jul 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:01 22:13 3ชั่วโมง 12นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
02 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 17:11 20:40 2ชั่วโมง 29นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
05 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 06:10 07:30 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
06 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 18:11 20:10 1ชั่วโมง 59นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
09 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 17:11 20:40 2ชั่วโมง 29นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
12 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 06:10 07:30 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
13 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 18:11 20:10 1ชั่วโมง 59นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
18 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:50 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
20 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 19:30 21:03 1ชั่วโมง 33นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
21 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:50 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
25 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:50 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
27 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:19 21:52 1ชั่วโมง 33นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
28 Aug 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:50 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
01 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:50 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
03 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:19 21:52 1ชั่วโมง 33นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
04 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:50 2ชั่วโมง 20นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
07 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
08 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:53 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
10 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
11 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:00 11:23 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
14 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
15 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:53 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
17 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
18 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:00 11:23 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
21 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
22 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:53 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
24 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
25 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 09:00 11:23 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
28 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 20:30 22:00 1ชั่วโมง 30นาที 320 Allegiant Air ค้นหา
29 Sep 2023 เคลียร์วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล — สนามบินฟอร์ตเวย์น 08:30 10:53 2ชั่วโมง 23นาที 320 Allegiant Air ค้นหา

เที่ยวบินไปกลับ: G42595

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวถ้าคุณใช้เว็บไซต์ที่คุณเห็นด้วยกับพวกเขา.